มาตาญชุลีอธิษฐาน

27/8/2013

มือประนม  ก้มกราบ  แทบบาทแม่
น้อมจิต  แด่พระคุณ  อันล้นเหลือ
ที่หล่อหลอม  ชีวิตลูก  จากเลือดเนื้อ
ยอมอาบเหงื่อ เพื่อให้ลูก เจริญวัย

คืนและวัน  ที่ผันผ่าน  ล้วนเพื่อลูก
ทั้งปลอบปลุก  ปลูกฝัง  สร้างนิสัย
ให้ทั้งรัก  ทั้งห่วงหวง  ดั่งดวงใจ
หวังเพียงลูก  ได้เติบใหญ่  ใฝ่ความดี

แม้เหนื่อยยาก  ปานใด  สู้ตรำตราก
ยอมเพียรพาก  ลำบากกาย  ขมันขมี
ไม่ทดท้อ  ห่อเหี่ยว  ด้วยยอมพลี
ชีวิตนี้  มีเพื่อลูก  ทุกๆ คน

ตั้งแต่เล็ก  เป็นเด็กน้อย  แม่คอยรัก
ไม่เคยพัก  ความคำนึง  ในทุกหน
ใช่เพราะลูก  ยิ่งใหญ่  แล้วในสากล
ดวงกมล  เพียงพันผูก  ด้วยลูกยา

จะลุกนั่ง  ยืนเดิน  ล้วนครวญคิด
จะถูกผิด  ดีร้าย  ล้วนห่วงหา
จะรุ่งเรือง  หรือพลาดพลั้ง  ล้วนนำพา
จะใกล้ชิด  หรือร้างรา  ล้วนอาทร

แม่รักลูก  ด้วยจิตใจ  ไร้แง่เงื่อน
คือสิ่งเตือน  ให้จดจำ  แทนคำสอน
เกิดเพื่อรัก  หาใช่อยู่  เพื่อเว้าวอน
อย่าแคลนคลอน  เพียงเพราะเปลือก  ที่เลือกชู

พระคุณแม่  ใสผ่องผุด  ดุจดวงแก้ว
งามเพริศแพร้ว  ยิ่งมณีใด  ในโลกหรู
ให้กำเนิด  ให้ความรัก  ให้ความรู้
ให้ชีวิต  ที่ควรคู่  เป็นผู้  เป็นคน

ขอน้อมจิต  อธิษฐาน  กรานกราบแม่
จักมุ่งแต่  ประพฤติชอบ  กอปรกุศล
ให้สมดั่ง  ที่แม่หวัง  ทั้งชีพชนม์
เกียรติถกล  บังคลแด่  แม่ของเรา

 

 


Categories: ZhuqiNote

Leave Comment