จับชีพจรประเทศไทย

2/1/2014

ชื่อหนังสือ: จับชีพจรประเทศไทย
ผู้ประพันธ์:
การเข้าเล่ม: ปกอ่อน ; 271 หน้า
ผู้จัดพิมพ์: สถาบันอนาคตไทยศึกษา ร่วมกับสำนักข่าวไทยพับลิก้า ; พ.ศ. 2556
ภาษา: ไทย
รหัสประจำหนังสือ: 9781619190400
ขนาดเล่ม: 16.5 x 24 x 1.5 ซม.

ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายของการเรียกร้อง และการนำเสนอแนวคิดทางการเมืองของหลายๆ ฝ่ายในประเทศไทย ตลอดช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี พ.ศ. 2556 ที่ผ่านมานั้น ผมแทบจะไม่เห็นวี่แววของข้อสรุปใดๆ ในทางการเมือง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างแท้จริงเลย นอกจากการสร้าง "วาทกรรม" ขึ้นมาเสียดสีด่าทอกันไปมาระหว่าง "นักการเมือง" และ "นักท่องตำรา" อีกหลายค่ายหลายคน ที่อุทิศชีวิตให้กับ "ขั้วความคิดอันสุดโต่ง" ไปคนละทิศคนละทางอย่างไม่มีแก่นสารสาระใดๆ ให้น่าติดตาม ... มีการแบ่งข้าง แยกกลุ่ม จับขั้วกันด้วยชื่อเรียกสารพัด ที่ต่างฝ่ายต่างเสกสร้างกันขึ้นมา categorize ผู้คนในสังคมจนเลอะเทอะไปหมด ... แล้วก็ทะเลาะกัน ... !!?? ... เพียงเพื่อที่จะประกาศว่า ... "ฉันถูก แกผิด" ... เท่านั้นมั้ง ... !!?? ... โดยต่างฝ่ายต่างก็พยายาม "พิสูจน์ความถูก-ผิด" ด้วย "ปริมาณของผู้สนับสนุน" เพียงมิติเดียว ... เพราะ "เชื่ออย่างฝังหัว" ว่า ... "รากฐานของระบอบประชาธิปไตย" ก็คือ "การนับ" เท่านั้น ... !!?? ... 😄

มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องปรกติของ "นักการเมือง" ที่จะแสดง "ความไร้วิสัยทัศน์" อย่างนั้นออกมาต่อสาธารณชน เพราะการจะได้รับเสียงสนับสนุนจากมวลชนจำนวนมากๆ นั้น จำเป็นต้อง over-simplify กระบวนการทางความคิดให้มีรายละเอียดที่น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อสร้าง "ชุดความคิด" ที่เป็น mass production ขึ้นมาสำหรับ "กรอก" เข้าไปใน "การรับรู้" ของผู้คน ... แต่มันค่อนข้างจะผิดวิสัยของ "นัดคิด" และ "นักวิชาการ" ที่ควรจะมี "ความคิดเชิงซ้อน" ซึ่งไม่ได้ over-simplify จนเหลือเพียงเครื่องหมาย "มากกว่า" กับ "น้อยกว่า" เหมือนกับที่กำลังพยายามจะ "อวดภูมิ" ให้สมกับอักษรย่อใดๆ ที่อุตส่าห์นำมาต่อหัวเติมหางให้กับชื่อของตัวเองอย่างไร้คุณค่าความหมายใดๆ อยู่ตลอดเวลา ... ราวกับว่า ... ทุกๆ ฝ่ายที่กำลังทะเลาะกันอยู่ในสังคมไทยนั้น ล้วนเป็น "นักเลือกตั้งทางการเมือง" ไปหมดแล้ว ... !!?? ... เพราะต่างฝ่ายต่างก็ใช้วิธีการ "สร้างชุดความคิดสำเร็จรูป" ขึ้นมา แล้ว "ปั่น" ให้เกิด "ความยอมรับในสังคม" ด้วยกระบวนการเช่นเดียวกับ "การโฆษณาขายสินค้า" ทั่วๆ ไป ซึ่งไม่เน้น "การให้ความรู้" หรือ "การกระตุ้นให้ใช้วิจารณญาณ" ใดๆ ของ "ผู้บริโภค" อีกเลย !!?!

เราอาจจะต้องยอมรับไว้พิจารณาว่า ปัญหาทั้งหลายที่กำลังเผยตัวออกมาในสังคมไทยทุกวันนี้ คือ "ส่วนปลาย" ของ "รากเหง้า" ที่ถูกหมักหมมมาอย่างยาวนาน และไม่เคยได้รับความเหลียวแลอย่างเป็นระบบระเบียบมาก่อนเลย ความสลับซับซ้อนของปัญหาที่ยากแก่การระบุถึงต้นสายปลายเหตุที่แท้จริงนั้น เป็นเพราะเรื่องราวหลายๆ อย่างถูกปล่อยปละละเลย คล้ายกับไม้เลื้อยที่ไม่ได้รับการดูแลรักษา จึงเป็นเหตุที่กิ่งก้านอันระโยงระยางของพวกมัน ค่อยๆ เกี่ยวเกาะพันกัน จนยากแก่การตัดแต่งต่อเติมใดๆ ให้เรียบร้อยสวยงามอย่างที่ต่างฝ่ายต่างอยากจะให้เป็น ... "ทัศนคติ" และ "มุมมอง" อันหลากหลายของบุคคลในแวดวงต่างๆ 17 คน ที่ได้รับการรวบรวมไว้ในหนังสือ "จับชีพจรประเทศไทย" ของ "สถาบันอนาคตไทยศึกษา" และ "สำนักข่าวไทยพับลิก้า" เล่มนี้ จึงมีประเด็นที่ "น่าคิด" และ "น่าสนใจ" อยู่ไม่น้อย ... และยังอาจจะช่วย "เตือนสติ" แก่ทุกคนด้วยว่า จะไม่มีปัจเจกบุคคลใด หรือสถาบันไหนเพียงหนึ่งเดียว ที่จะสามารถเป็น Super Hero ในการแก้ไขปัญหาของประเทศไทยอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอีกต่อไป ... เว้นแต่ทุกฝ่าย ทุกคน จะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วย "ความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างมีสติ" เท่านั้น ... และยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่จะอาศัยเพียง "หลักคิด" หรือ "กฎกติกา" แบบใดแบบหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจง ... เพราะสภาพที่แท้จริงของประเทศไทยในเวลานี้ แทบจะไม่ต่างไปจาก "คนป่วย" ที่ผ่านการรักษาตัวอย่างสะเปะสะปะ ด้วย "ยาสามัญประจำวัน" ที่ไม่เคยซ้ำขนานกันเลยซักสูตรเดียวมาเป็นเวลานานมากแล้ว ... ซึ่งมันอาจจะเลอะเทอะจนถึงขั้นที่ต้องรักษาด้วย "การผ่าตัดใหญ่" เท่านั้นก็ไม่แน่อีกเหมือนกัน ... !!?!!

มีหลายเสียงที่พยายามเรียกร้องให้ "สัมคมต้องเลือกข้าง" ... มีหลายเสียงที่คาดคั้นให้ "ทุกฝ่ายไม่อาจเป็นกลาง" ... มีหลายเสียงที่พยายามยัดเยียด "สูตรสำเร็จ" ให้ทุกคน "ต้องพิจารณารับ" ... มีหลายเสียงที่พยายามยัดเยียด "สูตรสำเร็จ" ให้ทุกคน "ต้องพิจารณาปฏิเสธ" ... ฯลฯ ... ประเทศไทยควรจะ "ไม่เลือกข้าง" อย่าง "ไม่เป็นกลาง" ไปพร้อมๆ กันได้มั้ย ... ??! ... หรือประเทศไทยควรจะ "เลือกข้าง" อย่าง "เป็นกลาง" ในเวลาเดียวกัน ... ?!?! ... ทำไมต้องเลือก ?! ... ทำไมต้องกลาง ?! ... ทำไมไม่เลือกตรงที่ไม่กลาง ?! ... ทำไมตรงกลางถึงต้องเลือก ?! ... ทำไมถึงไม่เลือกตรงที่ไม่กลาง ?! ... ฯลฯ ... จะทะเลาะกันจนประเทศไทยล่มสลาย แล้วค่อยมาเถียงกันต่อว่าใครเป็นต้นเหตุอย่างนั้นเหรอ ??!! ... เก้าะ ... โอเคนะ ... ในเมื่อ "เสียงส่วนใหญ่" กำลังทำอย่างนั้นอยู่แล้วนี่ ... อย่างนี้มั้งที่เขาเรียก "ประชาธิปไตยฉิบหาย" น่ะ ... !!??

 

 


Categories: ZhuqiBook

Leave Comment