The Devil's Advocate

100 Business Rules You Must Break | 5/1/2014

Book Title: The Devil's Advocate
Author(s): Caspian Woods
Format: Paperback ; 229 pages
Publisher: Pearson Education Limited ; June 6, 2013
Language: English
ISBN-10: 0273779494
ISBN-13: 9780273779490
Product Dimensions: 7.7 x 5.1 x 0.7 inches

 

ผมเลือกหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา เพราะชอบใจในภาพยนตร์ชื่อเดียวกันที่เคยฉายไปเมื่อหลายปีก่อน แต่นอกเหนือจากความเหมือนกันของ "ชื่อหนังสือ" กับ "ชื่อภาพยนตร์" แล้ว มันก็ไม่มีอะไรอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกันอีกเลย !!? ... 😋 ... ซึ่งจุดที่พอจะดึงดูดความสนใจได้บ้าง ก็คงจะอยู่ตรง "ชื่อรอง" ของมันเท่านั้น ... 100 Business Rules You Must Break ...

ความจริงแล้วผมเองก็ไม่ใช่คนที่ชอบ "แหกกฎ" นักหรอกครับ มิหนำซ้ำก็ยังไม่ค่อยจะเชื่อ "คาถา" ของพวก "Thinking Outside The Box" ซักเท่าไหร่ด้วย ... ผมเพียงแต่ชอบ "เล่นตลกกับกฎเกณฑ์ที่มีอยู่" ... ก็เท่านั้นเอง ... 😋 ... เพราะผม "เชื่ออย่างฝังหัว" เลยว่า "ความมีกฎเกณฑ์" ต่างหาก ที่เป็นบ่อเกิดของ "ความคิดสร้างสรรค์" ทั้งหลายทั้งปวงในโลกมนุษย์ !!?

การได้อ่านหนังสือ The Devil's Advocate ของ Caspian Woods นั้น ทำให้ผมนึกย้อนไปถึงหนังสือเรื่อง What Ever You Think, Think The Opposite. ของ Paul Arden ที่ผมเคยซื้อไว้ก่อนหน้านี้นานพอสมควรแล้ว เนื่องจากประเด็นที่ Caspian Woods นำเสนอไว้ในหนังสือของเขา มันก็ไม่เชิงว่าจะ Devil ซักเท่าไหร่ และมีหลายประเด็นที่ไม่ถึงขั้นว่าจะเป็น "มุมตรงข้าม" อย่างชัดเจนซะด้วยซ้ำ แต่มันเป็นการนำเสนอ "ทัศนคติ" และ "มุมมอง" ที่แตกต่างไปจาก "ความเชื่อ" ซึ่งบรรดา "เกจิ" ของหนังสือ How To ทั้งหลาย นิยมนำเสนอไว้ราวกับเป็น "กฎแห่งความสำเร็จ" ของพระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ปาน ซึ่งก็ต้องถือว่า Caspian Woods นำเสนอไว้อย่างค่อนข้างกระชับ โดยไม่มีรายละเอียดที่เยิ่นเย้อให้น่ารำคาญ

"การเล่นตลกกับความเชื่อของตัวเอง" นั้น เป็นสิ่งหนึ่งที่ทุกคนควรจะหมั่นปฏิบัติให้ได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าบางครั้งมันก็อาจจะวนเวียนอยู่กับ "กรอบคิด" เดิมๆ ของเราเองก็ตาม แต่การปรับเปลี่ยน "มุมมอง" ของเราต่อ "ความเชื่อ" หนึ่งๆ ก็อาจจะช่วยให้เราได้พิจารณาถึงแง่มุมอื่นๆ ที่ถูกบดบังไว้ด้วย "ทัศนคติอันคุ้นชิน" ของตัวเราเอง ... ซึ่ง "การไม่ถูกเหนี่ยวรั้งด้วยทัศนคติอันคุ้นชิน" นั้นต่างหาก ที่ควรจะนับว่าเป็น "การคิดนอกกรอบ" อย่างแท้จริง ไม่ใช่สักแต่ "ทำอะไรตามใจอย่างมักง่าย" โดยไม่สนใจถึงผลกระทบอีกหลายๆ อย่างที่จะติดตามมา แล้วก็อุปโลกขึ้นเป็น "คาถา" ของ "คนไร้ราก" ไปวันๆ อย่างที่หลายคนนิยมปฏิบัติกัน

 

 


Categories: ZhuqiBook

Leave Comment