รำพึงรำพันวันตื่นเช้ากว่าปรกติ

edited from the previous note of 18.01.2012 | 23/8/2013

เช้าวันหนึ่งที่ขับรถส่งลูกชายไปเที่ยวเขาชนไก่ ... เช้ามืดนี่มันยังมืดจริงๆ ด้วยแฮะ ถนนโล่งก็โล่ง เงียบก็เงียบ แทบจะไม่มีรถวิ่งกันเลย ... นานๆ ถึงจะเห็นแว้บๆ มาซักคันสองคัน ...

ไฟสัญญาณจราจรก็เลยแทบจะไม่มีความหมายอะไร ... ใครนึกอยากจะหยุดหรือไปตามสัญญาณไฟก็ทำกันไปตามปรกติ เพื่อบ่งบอกถึงความเคารพในกติกาสังคม ... หรือ ... ใครนึกอยากจะฝ่าสัญญาณไฟก็ฝ่า ... อาจจะเพราะรีบ? ... อาจจะเพราะอยากทำผิดระเบียบมานานแล้ว? ... อาจจะเพราะฝ่าฝืนเป็นประจำ? ... หรือ ... อาจจะไม่เห็นคุณค่าความหมายใดๆ ของการเคารพในกติกาในบางกาละ-เทศะ ... หรืออาจจะแค่ทำๆ มันไปอย่างนั้นเอง เพราะไม่มีใครเห็น? ... ฯลฯ ...

บางครั้งในเวลาที่มีรถราบนท้องถนนมากกว่านี้ หลายคนก็อาจจะเคยเห็นการฝ่าสัญญาณไฟจราจร ... อาจจะเพราะรีบ? ... อาจจะเพราะอยากทำผิดระเบียบมานานแล้ว? ... อาจจะเพราะฝ่าฝืนเป็นประจำ? ... หรือ ... อาจจะไม่เห็นคุณค่าความหมายใดๆ ของการเคารพในกติกาในบางกาละ-เทศะ ... หรืออาจจะแค่ทำๆ มันไปอย่างนั้นเอง เพราะไม่มีใครเห็น? ... ฯลฯ ...

บางคนอาจจะเรียกการฝ่าฝืนระเบียบสังคมแบบนี้ว่า "ใจกล้า", อาจจะเรียกว่า "บ้าบอ", อาจจะเรียกว่า "บ้าบิ่น", หรืออาจจะเรียกว่า "เหี้ย", ... ฯลฯ ... แต่ก็มีบางคนที่เรียกพฤติกรรมแบบนี้ว่า "คิดนอกกรอบ" ??!!

คนบางคนรักษาระเบียบเพราะกลัวความผิด ... คนบางคนรักษาระเบียบเพราะไม่คิดว่ามันฝ่าฝืนกันได้ ... คนบางคนรักษาระเบียบเพราะมันเสมือนหนึ่งเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ... อาจจะมีบางคนที่เรียกคนประเภทนี้ว่า "คนดี", อาจจะเรียกว่า "ซื่อสัตย์", อาจจะเรียกว่า "โง่เง่า", หรืออาจจะเรียกว่า "ไม่รู้จักพลิกแพลง" ... ฯลฯ

ระเบียบทุกอย่าง, กฎทุกข้อ, ประมวลกฎหมายทุกมาตรา ล้วนแล้วแต่ถูกบัญญัติขึ้นมาเพื่อ "จำกัดสิทธิ" ไม่ใช่เพื่อ "เสรีภาพ" ... ไม่มีใครได้ "ทุกอย่าง" ภายใต้กฎระเบียบ แต่ทุกคนต้องสูญเสีย "บางอย่าง" เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันเป็นชุมชน, เป็นสังคม, และเป็นประเทศชาติ ...

ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎระเบียบไม่ได้อยู่ที่ตัวของผู้คุ้มกฎ หรืออยู่ในกระบวนการพิจารณาใดๆ แต่อยู่ที่การปฏิบัติตนด้วยความเคารพในผู้อื่นของแต่ละผู้คนในสังคมหนึ่งๆ เป็นสำคัญ ... หลายคนมักจะพูดเรื่อง "ความเคารพในกฎหมาย" แต่น้อยคนที่จะพูดถึง "ความเคารพที่พึงมีต่อผู้อื่นในสังคม"

 

 


Categories: ZhuqiDox

Leave Comment