The News

A User's Manual | 4/6/2014

Book Title: The News : A User's Manual
Author(s): Alain De Botton
Format: Hardcover, 272 pages
Publisher: Pantheon ; First Edition ; February 11, 2014
Language: English
ISBN-10: 0307379124
ISBN-13: 9780307379122
Product Dimensions: 7.3 x 5.4 x 0.9 inches


กำลังค่อยๆ อ่านหนังสือเล่มเล็กๆ นี้อย่างค่อนข้างจะระมัดระวัง เพราะเพียงแค่ไม่กี่หน้าของบทนำที่ Alain de Botton เปิดประเด็นเอาไว้ ก็ทำให้ผมต้องทบทวนหลายๆ แง่มุมเกี่ยวกับ "พฤติกรรมเสพข่าว" ของตัวเองพอสมควรเลยทีเดียว ... จริงๆ แล้ว ... คนเราอ่านข่าว และคอยติดตามข่าวกันทำไม ?! ...

สังคมมนุษย์ในโลกแห่ง "ยุคข่าวสารข้อมูล" นั้น แทบจะ "เสพข่าว" กันราวกับเป็น "การหายใจ" ในชีวิตประจำวันไปแล้ว ซึ่งหากจะเปรียบเทียบกันอย่างนั้น เราก็คงพอจะนึกออกว่า มันคงจะมี "มลภาวะทางข่าว" ปนเปื้อนอยู่บ้างไม่มากก็น้อย ... แล้ว "สิ่งปนเปื้อน" เหล่านั้น จะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อ "ทัศนคติ" และ "โลกทัศน์" ของ "ผู้เสพข่าว" ?! ... มันส่งผลอย่างไรบ้างต่อ "กระบวนการทางการศึกษา" ของเด็กๆ และเยาวชน ซึ่งต้องเริ่มต้นชีวิตการเรียนรู้ของพวกเขา กับสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วย "ข่าวสาร" ซึ่งไม่มีใครสามารถกลั่นกรองได้ไหวเหล่านั้น ?! ... มันทำให้สังคมเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยแค่ไหน เมื่อ "ข่าวสาร" ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น "สิ่งหายาก" และ "ราคาแพง" ได้ถูกทำให้กลายเป็น "ความดาษดื่น" ที่ทุกคนสามารถจะหามาเสพจากช่องทางไหนๆ ก็ได้อย่างแทบจะไม่จำกัด เว้นแต่ "แหล่งกำเนิดข่าว" เท่านั้น ที่อยู่ภายในการกำกับควบคุมของ "สำนักข่าวยักษ์ใหญ่" เพียงไม่กี่รายในโลก ?!!? ... คนเราอ่านข่าว และคอยติดตามข่าวกันทำไม ?! ...

ผมรู้สึกว่า มันมีจุดเล็กจุดน้อยให้ต้องคอยคิดเต็มไปหมดในหนังสือเล่มย่อมๆ เล่มนี้ และอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายวันกว่าจะค่อยๆ ละเลียดมันไปจนจบจริงๆ ... 😏

 

 


Categories: ZhuqiBook

Leave Comment