เชื่อกูเหอะว่ามันจริง ?!

15/10/2013

... ประมาณว่า ... "กำลังหาความอยากอ่าน" ที่น่าจะบังเกิดขึ้นกับหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งในกองกระดาษมหึมาในบ้านตัวเอง แล้วก็เกิดคำถามเก่าๆ ที่เคยนึกเล่นๆ อยู่เสมอว่า ... ทำไมเราถึงอยากอ่านหนังสือบางเล่ม" และ "ทำไมเราถึงไม่อยากอ่านหนังสืออีกบางเล่ม ??!! ... ซึ่งก็แน่นอนว่า ปรกติแล้วมันจะเป็นเรื่องของ "ความชอบ" ... แต่ "ทำไมเราถึงชอบ" หรือ "ทำไมเราถึงไม่ชอบ" ล่ะ ??!! ... 😈

ผมมี "ความเชื่อ" อยู่อย่างหนึ่งว่า ... มนุษย์ส่วนใหญ่พยายามยืนยัน "ความเชื่อ" ของตัวเองโดยอาศัย "น้ำมือ" หรือ "น้ำลาย" ของคนอื่นเป็นหลักฐานเพื่อการอ้างอิง !!?? ... ซึ่งการอ่านหนังสือก็มักจะมี "ตรรกะ" ที่ละม้ายคล้ายคลึงกัน ... นั่นก็คือ ... เรามักจะเลือกอ่านหนังสือที่ "สนองความเชื่อของเราเอง" ในระดับใดระดับหนึ่งเสมอ และมักจะ "ไม่ค่อยชอบ" หนังสือที่ "อ่านไม่รู้เรื่อง" หรือหนังสือที่นำเสนอ "ทัศนคติ" ซึ่ง "ขัดแย้งกับความเชื่อของเรา" ... ทำนองว่า ... มัน "ท้าทายสัญชาติญาณหมู่" ที่ฝังลึกอยู่ในสันดานของ "สัตว์สังคม" อย่างมนุษย์นั่นเอง ... และ "น่าจะ" ส่งผลให้การอ่านหนังสือที่นำเสนอ "ทัศนคติ" อัน "สอดคล้องกับความเชื่อของเรา" สร้าง "ความผ่อนคลายในอารมณ์ของเรา" มากกว่า ... มั้ง ??!! ... ผมเดาๆ เอาว่าคงจะประมาณนี้ !!? ... 😋

เมื่อย้อนมองไปที่การสื่อสารสนทนาของผู้คนส่วนใหญ่ในสังคม เราก็อาจจะเห็น "การสร้างตรรกะ" ในลักษณะที่คล้ายๆ กันกับการเลือกหนังสือ ... นั่นก็คือ ... เราเลือกที่จะ "เชื่อ" คนที่มี "ทัศนคติ" ที่ "สอดคล้องกับความเชื่อของเรา" และมักจะมี "ความผูกพัน" กับบุคคลนั้นๆ ในลักษณะของ "ความไว้วางใจ" มากกว่าบุคคลที่มี "ทัศนคติ" ซึ่ง "ขัดแย้งกับความเชื่อของเรา" อย่างชัดเจน ... และบ่อยครั้งที่คนเรามักจะ "อ้างอิงคำพูด" หรือ "อ้างอิงความคิด" ของ "บุคคลสาธารณะ" บางคน เพื่อ "ยืนยันในความถูกต้อง" ของ "สิ่งที่ตัวเองเชื่อ" ว่านั่นคือ "ความจริง" ... ด้วยเหตุผลเพียงแค่ว่า "บุคคลที่เราเชื่อถือ" ก็ "เชื่อในสิ่งเดียวกันกับเรา" ... เหมือนกัน ... ??!! ... พร้อมทั้ง "สร้างความคาดหวัง" ขึ้นมาในใจของตนว่า คนอื่นๆ ก็ "น่าจะ" มองเห็นและเข้าใจในแง่มุมอันเป็น "ความจริงของเรา" นี้อย่างไม่ควรจะมี "ข้อโต้แย้ง" ใดๆ อีก ... เว้นเสียแต่ว่า "มัน" จะ "ดักดาน" อยู่กับ "เรื่องไม่จริงของมัน" จนเหมือนกับ "ควาย" หรือสิ่งอื่นใดที่ตน "เชื่อว่า" มี "ศักดิ์สถานะต่ำกว่าตน" เท่านั้น ... ???!!!! ... ซึ่งผมมองว่า ประเด็นแห่ง "ความขัดแย้ง" ทั้งหลายในโลกนี้ ล้วนมีบ่อเกิดมาจาก "ตรรกะวิปลาส" อัน "เลื่อนลอย" จนต้อง "ยึดติด" อยู่กับ "ความเชื่อ" ล้วนๆ ของแต่ละกลุ่มแต่ละคนนั่นเอง ... !!? ... ส่วนในอีกมุมหนึ่งของ "ความรู้สึกเป็นพวกพ้อง" ก็กลายมาเป็น "ตรรกะ" ของบรรดาสื่อโฆษณาทั้งหลาย ที่นิยมนำเอา "บุคคลสาธารณะ" อันเป็น "ที่ยอมรับอยู่แล้ว" ในสังคมของแต่ละกลุ่มก้อน มา "สร้างกระแสความยอมรับ" ในผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างออกหน้าออกตานับตั้งแต่ครั้งโบร่ำโบราณนู่นเลยทีเดียว !?! ...

ประเด็นของ "ความน่าเชื่อถือ" นี้เองที่ "น่าจะ" แผลงมาเป็น "กฎ-ระเบียบ" ต่างๆ ของบรรดาสถาบันทางสังคมทั้งหลาย ไล่ไปตั้งแต่สถาบันทางศาสนา และสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่มักจะกำหนด "รูปแบบมาตรฐาน" ของ เสื้อผ้า-หน้า-ผม, ตลอดจนถ้อยคำที่ใช้เฉพาะกลุ่ม, หรือระเบียบพิธีกรรมอันเคร่งครัด, ฯลฯ, เพื่อสร้าง "ความมีอัตลักษณ์" ให้เป็นที่ "สะดวกใจ" แก่ "การยอมรับ" ของสาธารณะชน ... ส่วนในระดับขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ก็มักจะใช้ "เครื่องแบบ" เป็น "สื่อสัญลักษณ์" เพื่อให้สมาชิกอื่นๆ ในสังคม "ยอมไว้ใจ" แม้แต่ "คนแปลกหน้า" ที่อยู่ใน "เครื่องแบบ" เหล่านั้น ... หรือแม้แต่ในด้านของสถาบันวิจัยต่างๆ ก็มักจะมีข้อกำหนดเกี่ยวกับ "มาตรฐาน" ของ "ระเบียบวิธีการค้นคว้า" ของสถาบันเอาไว้ ... เพื่อ ... "สร้างความน่าเชื่อถือ" ... เท่านั้นเอง ... รึเปล่า ??!! ... ฯลฯ ... เหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างของ "กระบวนความเชื่อ" ที่ถูกสังคมเรียกให้ดูมี "ความเป็นตรรกะ" มากขึ้นว่า "กระบวนการทางความคิด" ที่ "น่าจะ" ฝังลึกอยู่ในระดับ DNA ของ "สัตว์สังคม" อย่างมนุษย์ และเป็น "ช่องโหว่" สำคัญที่บรรดา Social Engineering Experts ใช้เพื่อการ "แฮ็ค" (hack) เข้าไปดำเนินการบางอย่างกับ "กระบวนทัศน์ทางสังคม" เสมอมา ... !!!??!!! ...

... เชื่อกูเหอะว่ามันจริง เพราะใครๆ เขาก็เชื่ออย่างที่กูเชื่อนี่แหละ ขนาดคนที่มึงเชื่อก็ยังเชื่ออย่างที่กูเชื่อนี่เลย ... มึงจะไม่เชื่อก็ตามใจนะ แต่กูรู้ว่าถ้ามึงทบทวนให้มันดีๆ มึงก็จะเชื่ออย่างที่กูเชื่อนี่แหละ เพราะมันเป็นเรื่องจริงที่ใครๆ เขาก็เชื่อกัน ... !!??!! ...

ครั้นจะบอกว่า "ทุกความเชื่อ" ของ "ทุกศาสนา" ... "ทุกอุดมการ" ของ "ทุกสำนักคิด" ... "ทุกแบบจำลอง" ของ "ทุกสถาบัน" ... ฯลฯ ... ล้วนอาศัย "ตรรกะ" แห่ง "สันดานสัตว์หมู่" ในการก่อกำเนิดด้วยกันทั้งนั้น ... มันอาจจะหยาบคายจนแสลงประสาทสัมผัสของ "นักคิด" เกินไปมั้ยก็ไม่รู้นะครับ ?!?!?! ... 😈 ... แต่มึงเชื่อกูเหอะว่ามันจริง ... กูรับรองได้ ... หรือมึงจะให้กูสาบาน ??!! ... 😄

 

 


Categories: ZhuqiDox

Leave Comment